یافتن محصولات و سرویس ها

هاست سی پنل 512 مگابایت

فضای میزبانی : 512 مگابایت

پهنای باند : 10 گیگابایت

پارک دامنه : 2 عدد

MySQL دیتابیس: 5 عدد

اکانت ایمیل : 10 عدد

کنترل پنل : Cpanel / WHM

سیستم عامل : Cloud Linux ( ابری )

وب سرور : آخرین نسخه Litespeed

سیستم هوشمند انتخاب نسخه php : بله

امکان بک آپ گیری توسط کاربر : بله

بک آپ گیری هفتگی از سرور : بله

آپتایم : 99%
4,000تومان ماهانه
12,000تومان سه ماهه
24,000تومان شش ماهه
50,000تومان سالانه
هاست سی پنل 1 گیگابایت

فضای میزبانی : 1024 مگابایت

پهنای باند : 64 گیگابایت

پارک دامنه : 2 عدد

MySQL دیتابیس: 5 عدد

اکانت ایمیل : 10 عدد

کنترل پنل : Cpanel / WHM

سیستم عامل : Cloud Linux ( ابری )

وب سرور : آخرین نسخه Litespeed

سیستم هوشمند انتخاب نسخه php : بله

امکان بک آپ گیری توسط کاربر : بله

بک آپ گیری هفتگی از سرور : بله

آپتایم : 99%
6,000تومان ماهانه
18,000تومان سه ماهه
36,000تومان شش ماهه
66,000تومان سالانه
هاست سی پنل 2 گیگابایت

فضای میزبانی : 2048 مگابایت

پهنای باند : 96 گیگابایت

پارک دامنه : 2 عدد

MySQL دیتابیس: 5 عدد

اکانت ایمیل : 10 عدد

کنترل پنل : Cpanel / WHM

سیستم عامل : Cloud Linux ( ابری )

وب سرور : آخرین نسخه Litespeed

سیستم هوشمند انتخاب نسخه php : بله

امکان بک آپ گیری توسط کاربر : بله

بک آپ گیری هفتگی از سرور : بله

آپتایم : 99%
9,000تومان ماهانه
25,000تومان سه ماهه
49,000تومان شش ماهه
95,000تومان سالانه
هاست سی پنل 4 گیگابایت

فضای میزبانی : 4096 مگابایت

پهنای باند : 128 گیگابایت

پارک دامنه : 2 عدد

MySQL دیتابیس: 5 عدد

اکانت ایمیل : 10 عدد

کنترل پنل : Cpanel / WHM

سیستم عامل : Cloud Linux ( ابری )

وب سرور : آخرین نسخه Litespeed

سیستم هوشمند انتخاب نسخه php : بله

امکان بک آپ گیری توسط کاربر : بله

بک آپ گیری هفتگی از سرور : بله

آپتایم : 99%
14,000تومان ماهانه
25,000تومان سه ماهه
65,000تومان شش ماهه
130,000تومان سالانه
هاست سی پنل 6 گیگابایت

فضای میزبانی : 6144 مگابایت

پهنای باند : 256 گیگابایت

پارک دامنه :5 عدد

MySQL دیتابیس: 5 عدد

اکانت ایمیل : 10 عدد

کنترل پنل : Cpanel / WHM

سیستم عامل : Cloud Linux ( ابری )

وب سرور : آخرین نسخه Litespeed

سیستم هوشمند انتخاب نسخه php : بله

امکان بک آپ گیری توسط کاربر : بله

بک آپ گیری هفتگی از سرور : بله

آپتایم : 99%
16,000تومان ماهانه
29,000تومان سه ماهه
70,000تومان شش ماهه
140,000تومان سالانه
هاست سی پنل 8 گیگابایتی

فضای میزبانی : 8192 مگابایت

پهنای باند : 512 گیگابایت

پارک دامنه :5 عدد

MySQL دیتابیس: 5 عدد

اکانت ایمیل : 10 عدد

کنترل پنل : Cpanel / WHM

سیستم عامل : Cloud Linux ( ابری )

وب سرور : آخرین نسخه Litespeed

سیستم هوشمند انتخاب نسخه php : بله

امکان بک آپ گیری توسط کاربر : بله

بک آپ گیری هفتگی از سرور : بله

آپتایم : 99%
18,000تومان ماهانه
32,000تومان سه ماهه
75,000تومان شش ماهه
148,000تومان سالانه
هاست سی پنل نامحدود

فضای میزبانی : نامحدود

پهنای باند : نامحدود

پارک دامنه : 2 عدد

MySQL دیتابیس: 5 عدد

اکانت ایمیل : 10 عدد

کنترل پنل : Cpanel / WHM

سیستم عامل : Cloud Linux ( ابری )

وب سرور : آخرین نسخه Litespeed

سیستم هوشمند انتخاب نسخه php : بله

امکان بک آپ گیری توسط کاربر : بله

بک آپ گیری هفتگی از سرور : بله

آپتایم : 99%
20,000تومان ماهانه
59,000تومان سه ماهه
110,000تومان شش ماهه
185,000تومان سالانه