سرور مجازی انگلستان

UK-VPS-1


دارای پنل خاموش و روشن

نصب و کانفیگ کنترل پنل رایگان

سرعت بالا

دارای پینگ پایین

 • 1 گیگابایت
  رم اختصاصی
 • 50 گیگابایت
  هارد اختصاصی
 • 1 هسته
  پردازنده
 • 1 عدد
  آی پی اختصاصی
 • KVM-Virtualizor
  مجازی ساز
 • اتوماتیک
  تحویل و نصب سیستم عامل
 • مورد نظر
  سیستم عامل
 • رد استیشن
  دیتاسنتر
UK-VPS-2


دارای پنل خاموش و روشن

نصب و کانفیگ کنترل پنل رایگان

سرعت بالا

دارای پینگ پایین

 • 2 گیگابایت
  رم اختصاصی
 • 100 گیگابایت
  هارد اختصاصی
 • 2 هسته
  پردازنده
 • 1 عدد
  آی پی اختصاصی
 • KVM-Virtualizor
  مجازی ساز
 • اتوماتیک
  تحویل و نصب سیستم عامل
 • مورد نظر
  سیستم عامل
 • رد استیشن
  دیتاسنتر
UK-VPS-3


دارای پنل خاموش و روشن

نصب و کانفیگ کنترل پنل رایگان

سرعت بالا

دارای پینگ پایین

 • 4 گیگابایت
  رم اختصاصی
 • 200 گیگابایت
  هارد اختصاصی
 • 3 هسته
  پردازنده
 • 1 عدد
  آی پی اختصاصی
 • KVM-Virtualizor
  مجازی ساز
 • اتوماتیک
  تحویل و نصب سیستم عامل
 • مورد نظر
  سیستم عامل
 • رد استیشن
  دیتاسنتر
UK-VPS-4


دارای پنل خاموش و روشن

نصب و کانفیگ کنترل پنل رایگان

سرعت بالا

دارای پینگ پایین

 • 6 گیگابایت
  رم اختصاصی
 • 250 گیگابایت
  هارد اختصاصی
 • 4 هسته
  پردازنده
 • 1 عدد
  آی پی اختصاصی
 • KVM-Virtualizor
  مجازی ساز
 • اتوماتیک
  تحویل و نصب سیستم عامل
 • مورد نظر
  سیستم عامل
 • رد استیشن
  دیتاسنتر
UK-VPS-5


دارای پنل خاموش و روشن

نصب و کانفیگ کنترل پنل رایگان

سرعت بالا

دارای پینگ پایین

 • 8 گیگابایت
  رم اختصاصی
 • 300 گیگابایت
  هارد اختصاصی
 • 4 هسته
  پردازنده
 • 1 عدد
  آی پی اختصاصی
 • KVM-Virtualizor
  مجازی ساز
 • اتوماتیک
  تحویل و نصب سیستم عامل
 • مورد نظر
  سیستم عامل
 • رد استیشن
  دیتاسنتر