یافتن محصولات و سرویس ها

ریسلر دایرکت ادمین ایران 5 گیگابایت (1 موجود است)

فضای نمایندگی : 5 گیگابایت

پهنای باند : 20 گیگابایت

تعداد اکانت : 5 عدد

کنترل پنل : دایرکت ادمین

وب سرور : nginx_apache

دیتاسنتر : زیرساخت
15,000تومان ماهانه
ریسلر دایرکت ادمین ایران 10 گیگابایت

فضای نمایندگی : 10 گیگابایت

پهنای باند : 40 گیگابایت

تعداد اکانت : 10 عدد

کنترل پنل : دایرکت ادمین

وب سرور : nginx_apache

دیتاسنتر : زیرساخت
22,000تومان ماهانه
ریسلر دایرکت ادمین ایران 20 گیگابایت

فضای نمایندگی : 20 گیگابایت

پهنای باند : 50 گیگابایت

تعداد اکانت : 30 عدد

کنترل پنل : دایرکت ادمین

وب سرور : nginx_apache

دیتاسنتر : زیرساخت
35,000تومان ماهانه
ریسلر دایرکت ادمین ایران 30 گیگابایت

فضای نمایندگی : 30 گیگابایت

پهنای باند : 60 گیگابایت

تعداد اکانت : 30 عدد

کنترل پنل : دایرکت ادمین

وب سرور : nginx_apache

دیتاسنتر : زیرساخت
45,000تومان ماهانه
ریسلر دایرکت ادمین ایران 50 گیگابایت

فضای نمایندگی : 50 گیگابایت

پهنای باند : 70 گیگابایت

تعداد اکانت : 30 عدد

کنترل پنل : دایرکت ادمین

وب سرور : nginx_apache

دیتاسنتر : زیرساخت
60,000تومان ماهانه