یافتن محصولات و سرویس ها

هاست دایرکت ادمین 512 مگابایت

فضای میزبانی : 512 مگابایت

پهنای باند : 10 گیگابایت

پارک دامنه : دو عدد

MySQL دیتابیس: 5 عدد

اکانت ایمیل : 10 عدد

موارد فعال : ruby-python-php-redis

کنترل پنل : DirectAdmin

سیستم عامل : Cloud Linux ( ابری )

وب سرور : آخرین نسخه Litespeed

سیستم هوشمند انتخاب نسخه php : بله

امکان بک آپ گیری توسط کاربر : بله

بک آپ گیری هفتگی از سرور : بله

آپتایم : 99%
4,000تومان ماهانه
12,000تومان سه ماهه
24,000تومان شش ماهه
50,000تومان سالانه
هاست دایرکت ادمین 1 گیگابایت

فضای میزبانی : 1024 مگابایت

پهنای باند : 30 گیگابایت

پارک دامنه : دو عدد

MySQL دیتابیس: 10 عدد

اکانت ایمیل : 10 عدد

موارد فعال : ruby-python-php-redis

کنترل پنل : DirectAdmin

سیستم عامل : Cloud Linux ( ابری )

وب سرور : آخرین نسخه Litespeed

سیستم هوشمند انتخاب نسخه php : بله

امکان بک آپ گیری توسط کاربر : بله

بک آپ گیری هفتگی از سرور : بله

آپتایم : 99%
6,500تومان ماهانه
18,000تومان سه ماهه
36,000تومان شش ماهه
70,000تومان سالانه
هاست دایرکت ادمین 2 گیگابایت

فضای میزبانی : 2048 مگابایت

پهنای باند : 50 گیگابایت

پارک دامنه : دو عدد

MySQL دیتابیس: 10 عدد

اکانت ایمیل : 10 عدد

موارد فعال : ruby-python-php-redis

کنترل پنل : DirectAdmin

سیستم عامل : Cloud Linux ( ابری )

وب سرور : آخرین نسخه Litespeed

سیستم هوشمند انتخاب نسخه php : بله

امکان بک آپ گیری توسط کاربر : بله

بک آپ گیری هفتگی از سرور : بله

آپتایم : 99%
9,000تومان ماهانه
25,000تومان سه ماهه
49,000تومان شش ماهه
95,000تومان سالانه
هاست دایرکت ادمین 4 گیگابایت

فضای میزبانی : 4096 مگابایت

پهنای باند : 50 گیگابایت

پارک دامنه : دو عدد

MySQL دیتابیس: 10 عدد

اکانت ایمیل : 10 عدد

موارد فعال : ruby-python-php-redis

کنترل پنل : DirectAdmin

سیستم عامل : Cloud Linux ( ابری )

وب سرور : آخرین نسخه Litespeed

سیستم هوشمند انتخاب نسخه php : بله

امکان بک آپ گیری توسط کاربر : بله

بک آپ گیری هفتگی از سرور : بله

آپتایم : 99%
14,000تومان ماهانه
25,000تومان سه ماهه
65,000تومان شش ماهه
130,000تومان سالانه
هاست دایرکت ادمین 6 گیگابایت

فضای میزبانی : 6144 مگابایت

پهنای باند : 100 گیگابایت

پارک دامنه : دو عدد

MySQL دیتابیس: 10 عدد

اکانت ایمیل : 10 عدد

موارد فعال : ruby-python-php-redis

کنترل پنل : DirectAdmin

سیستم عامل : Cloud Linux ( ابری )

وب سرور : آخرین نسخه Litespeed

سیستم هوشمند انتخاب نسخه php : بله

امکان بک آپ گیری توسط کاربر : بله

بک آپ گیری هفتگی از سرور : بله

آپتایم : 99%
16,000تومان ماهانه
29,000تومان سه ماهه
70,000تومان شش ماهه
145,000تومان سالانه
هاست دایرکت ادمین 8 گیگابایت

فضای میزبانی : 8192 مگابایت

پهنای باند : 150 گیگابایت

پارک دامنه : دو عدد

MySQL دیتابیس: 10 عدد

اکانت ایمیل : 10 عدد

موارد فعال : ruby-python-php-redis

کنترل پنل : DirectAdmin

سیستم عامل : Cloud Linux ( ابری )

وب سرور : آخرین نسخه Litespeed

سیستم هوشمند انتخاب نسخه php : بله

امکان بک آپ گیری توسط کاربر : بله

بک آپ گیری هفتگی از سرور : بله

آپتایم : 99%
18,000تومان ماهانه
32,000تومان سه ماهه
75,000تومان شش ماهه
150,000تومان سالانه
هاست دایرکت ادمین نامحدود

فضای میزبانی : نامحدود

پهنای باند : 200 گیگابایت

پارک دامنه : دو عدد

MySQL دیتابیس: 20 عدد

اکانت ایمیل : 20 عدد

موارد فعال : ruby-python-php-redis

کنترل پنل : DirectAdmin

سیستم عامل : Cloud Linux ( ابری )

وب سرور : آخرین نسخه Litespeed

سیستم هوشمند انتخاب نسخه php : بله

امکان بک آپ گیری توسط کاربر : بله

بک آپ گیری هفتگی از سرور : بله

آپتایم : 99%
20,000تومان ماهانه
210,000تومان سالانه